Konfliktløsning i praksis

print

AF ERHVERVSPSYKOLOGERNE HENNING GREEN OG ANNE KARIN SMIDT, KONSULENTFIRMAET GREEN ANDERSEN A/S

Konflikt er dynamik. Forskellige parter mener noget forskelligt. Vil noget forskelligt. Konflikt er en del af al udvikling. Hvordan håndtere en konflikt så begge parter kommer videre? Gandhi mente, at en konflikt ikke er løst, med mindre begge parter har vundet noget ved løsningen af den. Dette indlæg handler ikke om de konkrete konflikter, der opleves på arbejdsmarkedet for tiden, men sætter et par vinkler på begrebet. Forskellige typer af konflikter, mulige reaktioner under en konflikt og giver et par bud på fremadrettede handlemuligheder. 

På en arbejdsplads kan der være tale om instrumentelle konflikter, interessekonflikter, værdikonflikter og personlige konflikter. De blander sig ofte med hinanden. Udfordringen er at kunne skelne mellem de forskellige konflikter, for derved at kunne se mulige handlinger.