Københavns Universitet

Teamorienteret Lederudvikling: Professionelt lederskab i det universitære system

Hvordan arbejder vi målrettet med ledelse?

I forbindelse med implementeringen af den nye universitetslov (2005) oplever det Naturvidenskabelige Fakultet (Natfak) ved Københavns Universitet et betydeligt behov for et struktureret og professionelt organiseret lederudviklingsforløb. I maj 2007 vælger Dekanatet at adressere den frustration, som de mange forandringer på Fakultetet naturligt har givet anledning til. Ønsket er at iværksætte et målrettet forløb, der kan finde fælles veje ind i udviklingen af ledelseskulturen på fakultet.

Fra tanke til handling

Green Andersen tilrettelægger et skræddersyet lederudviklingsforløb, der involverer et tæt samarbejde med PUMA (den interne HR funktion på KU). Strukturelt og indholdsmæssigt har forløbet til formål at udvikle og kvalificere ledelseskompetencerne i alle fakultetets ledelsesfunktioner. Udviklingsprocessen involverer 49 ledere og forløber på tre niveauer:

• Individniveau: Udvikling af personlige kompetencer i den professionelle rolle som leder
• Gruppeniveau: Udvikling af samspillet i leder / udvalgsgruppen
• Organisationsniveau: Udvikling af samspillet mellem de respektive grupper

Synergien og samspillet niveauerne imellem bearbejdes effektivt igennem et forløb der løbende justeres. Gruppearbejde, træning i Situationsbestemt Ledelse (SL), korte teoretiske oplæg, caseopgaver, forandringslaboratorier, rollespil, feedback øvelser og refleksionsgrupper smelter sammen i forskellige dynamiske læringsrum.Hensigten er, at ledelsesfunktionerne lokalt og overordnet bliver i stand til i højere grad at mestre opgaver og roller som en helhed og som en del af en samlet ledelsesgruppe.

Lederne og organisationen vokser

11 måneder senere har lederudviklingsforløbet konkret manifesteret sig i:

• ledergruppen samarbejder effektivt på tværs af de organisatoriske roller og grænseflader.
• standarderne for god ledelse er klare
• deltagerne melder om positiv organisatorisk dynamik
• fornyet arbejdsglæde i lederrollen.
• klarhed i målsætninger, roller, spilleregler og beslutningsprocesser
• et dynamisk samlet ledelsesteam i det Naturvidenskabelige Fakultet.