Teamcoaching

print
Teamcoaching

Teamcoaching henvender sig til ledelsesteam og selvstyrende team, som ønsker at få den optimale synergi i teamet ved at arbejde med samarbejde, kommunikation og videndeling i teamet.

Der kan være forskellige grunde til at vælge teamcoaching

• Teamet ønsker i højere grad at udnytte potentialet i teamet og blive et high performance team.
• Teamet ønsker forventningsafstemning af mål, rammer og roller, hvor det kan være hensigtsmæssigt at have en neutral sparringspartner.
• Teamet har en konkret udfordrende opgave, som kræver højere grad af teamarbejde og løft i flok.
• Teamet ønsker at tackle aktuelle konflikter og styrke samarbejdet i teamet.

Et teamcoachingforløb kan bestå af alt mellem 1-10 sessioner af 2 timers varighed. Der er almindeligvis 4 uger mellem sessionerne