Talentudvikling

print
Talentudvikling

Alle medarbejdere har talent. For at styrke en virksomheds mål og langsigtede strategier betaler det sig at sætte fokus på medarbejdere med specifikke potentialer og viljen til at udvikle og anvende dem til organisationens bedste.

Vores erfaringer viser, at talentudvikling er med til at fastholde og tiltrække talenter til virksomheden samtidig med, at specifikke talenter bliver udfordret og støttet til at udfolde deres potentiale i overensstemmelse med organisationens mål og værdier.

Vi har i alle talentudviklingsforløb fokus på at styrke 

• at det enkelte talent er i stand til at konvertere personlige styrker og svagheder til professionelle kompetencer.
• at det enkelte talent får afklaret karrieremål og -ønsker i relation til en mere helhedsorienteret udvikling.
• at talenter bliver udfordret og støttet i forhold til at få realiseret potentialer og talenter i en organisatorisk kontekst.

Green Andersens erfarne og professionelle konsulenter bistår virksomheder i

• at udvikle og realisere talenter hos den enkelte medarbejder.
• at fastholde og tiltrække talenter ved at have fokus på personlig afklaring af potentiale og udviklingsmuligheder.
• at etablere talentnetværk for videndeling og sparring.
• at finde den optimale løsning til hver enkelt kunde.

Talentudvikling består ofte af et længere forløb på 10 kursusdage fordelt på 4 moduler, samt opfølgende coachingsessioner. Forløbet strækker sig ofte over et år til halvandet. Talentudvikling henvender sig til både private og offentlige virksomheder, store, mellemstore som små, der ønsker at arbejde aktivt med talenter.