Specialistudvikling

print
Specialistudvikling

Det er vigtigt for virksomheder, at specialister kommer igennem med deres viden. Specialister er vigtige og værdiskabende for udvikling i virksomheder, og derfor er det afgørende, at de bliver klædt på til at komme igennem med deres indsigt. Vores erfaringer viser, at specialister ofte er meget velfunderede og dygtige inden for deres felt. Men det er ikke altid, de er i stand til at komme igennem med deres viden, og derfor havner mange virksomheder i en situation, hvor vigtig viden og nyskabende tanker tabes på gulvet.

Specialister skal være stolte af deres viden og tage ansvar for at synliggøre deres specifikke kompetencer, så de kommer i spil i de rigtige sammenhænge.

Vi har i alle specialistudviklingsforløb fokus på at styrke

• at den enkelte specialist lærer at konvertere personlige styrker og svagheder til professionelle kompetencer
• at den enkelte specialist er i stand til at udvikle sig i forhold til nye krav og udfordringer
• at den enkelte specialist kan formidle sin viden og tager ansvar for at bruge den i de rette sammenhænge.

Green Andersens erfarne og professionelle konsulenter bistår virksomheder i

• at mobilisere og udvikle specialister med speciale inden for alle fagområder
• at fastholde og tiltrække specialister ved at tydeliggøre specialistvejen som en farbar karrierevej
• at etablere netværk for videndeling og sparring i forbindelse med udfordringer i specialistrollen
• at finde den optimale løsning til hver enkelt kunde.

Specialistudvikling består ofte af et forløb på i alt 4 dages varighed fordelt på et opstartsmøde og et seminar, samt opfølgende coachingsessioner.

Specialistudvikling henvender sig til både private og offentlige virksomheder, store, mellemstore som små, der ønsker at fastholde og udvikle specialister.