Privatlivspolitik for Green Andersen Erhvervspsykologi P/S

print
Privatlivspolitik for Green Andersen Erhvervspsykologi P/S

1. Generelt

Det er af høj prioritet for Green Andersen Erhvervspsykologi P/S (”GAE”, ”vi”, ”vores”, ”os”) at beskytte dine personoplysninger.

Denne politik (”Privatlivspolitikken”) forklarer overordnet hvilke personoplysninger, vi indsamler om dig som ansøger, studerende, leverandør, samarbejdspartner eller deltager til konference og lign. arrangementer ved GAE, hvornår og hvorfor vi indsamler oplysningerne, hvordan vi benytter dem, forudsætningerne for vores videregivelse til andre, samt hvordan vi opbevarer dem sikkert.

I forbindelse med forretningen, GA Executive Search, da henviser vi til siden PERSONDATAPOLITIK som er at finde på www.green-andersen.dk under sidemenuen GA EXECUTIVE SEARCH.

 

2. Hvem er vi

GAE er et dansk ejet konsulentfirma, der underviser, forsker, superviserer og rekrutterer indenfor branchefeltet Erhvervspsykologi og rekruttering. GAE er registreret i Danmark med CVR nummer 38265229.

Vi kan kontaktes på tlf. (+45) 3332 3960, via e-mail på ga@green-andersen.dk eller på adressen Strandgade 4b, 1.sal, 1401 København K.

Afhængigt af forholdet mellem dig og os kan det i nogle tilfælde være nødvendigt for os at behandle personoplysninger om dig.

Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger i de følgende afsnit.

 

3. Informationer vi indsamler direkte fra dig

Ansøgere, studerende og kursister

For ansøgere til nogle af vores uddannelsesforløb foregår indsamling af personoplysninger direkte fra dig.

Der er typisk være tale om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CPR-nummer, uddannelse, sprogtests, erhvervserfaring samt billede til Id-kort.

Leverandører, samarbejdspartnere mv.

Ved indgåelse af samarbejdsaftaler mv. indsamler vi en række personoplysninger, herunder eksempelvis navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse til kontaktpersoner.

Deltagere til konferencer, workshops, åbne arrangementer, supervisering o.l.

Vi indsamler alene de oplysninger, du selv giver ifm. tilmeldinger til konferencer, workshop, åbne arrangementer o.l

Vi anvender videooptagelser til brug for intern udvikling men kun i Green Andersen.

Vi gør os noter undervejs i de superviseringer og kursusforløb som vi gennemfører med vore klienter med det formål at vi til næste seance er fuldt ud opdateret og kan fortsætte superviseringen.

Markedsføring

Vi anvender din e-mail til at sende dig markedsføring, hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev.

Forespørgsler

Når du sender os en forespørgsel, anvender vi de informationer, du har oplyst, til at svare dig.

 

4. Formål og behandlingsgrundlag

Vores formål med behandlingen af dine personoplysninger er helt overordnet at levere undervisning, forskning, supervisering og rekruttering inden for Erhvervspsykologien af højeste kvalitet.

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondataforordningen. Det betyder, at alle oplysninger, som vi indsamler eller modtager om dig, behandles efter de behandlingsgrundlag, der findes i forordningen. Afhængigt af forholdet mellem dig og os, og dermed hvilke informationer, vi indsamler, kan behandlingsgrundlaget variere.

Vi henviser til punkt 1,Samtykke,

Nedenfor fremgår en nærmere præcisering af de forskellige formål og behandlingsgrundlag, som vi benytter for forskellige kategorier af registrerede.

Ansøgere og kursister

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at administrere samtlige forhold vedrørende din ansøgning til et af vores kurser på GAE.

Som udgangspunkt behandler vi dine oplysninger for at overholde enten en retlig forpligtelse.

Personlige oplysninger som noteres og kan indgå i de Erhvervspsykologiske seancer som vi gennemfører gemmes sikkerhedsmæssigt forsvarligt og deles ikke elektronisk til tredjepart.

Vi henviser til punkt 1,Samtykke,

 

Leverandører, samarbejdspartnere mv.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at opfylde den aftale vi har indgået.

Som udgangspunkt behandler vi dine oplysninger på baggrund af en aftale mellem dig og os, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(b), eller fordi det er nødvendigt for, at du senere kan indgå en aftale med os, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(b).

Deltagere i konferencer, workshops, åbne arrangementer o.l.

Vi behandler alene dine personoplysninger på baggrund af samtykke, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(a).

Markedsføring

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er, at sikre kendskabet til ITU i den brede offentlighed samt tiltrække så interessante kandidater, såvel studie- som arbejdsmæssigt, som muligt.

I forbindelse med markedsføring er vores behandlingsgrundlag altid dit specifikke samtykke, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(a) og markedsføringslovens § 10, stk. 1. Samtykke gælder ligeledes, når vi behandler dine følsomme oplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 9(2)(a).

Lovkrav

Vi er underlagt en række lovkrav, som kan gøre det nødvendigt for os at behandle dine oplysninger for at opfylde loven, f.eks. bogføringsloven, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(c).

Retskrav

Endelig forbeholder vi os til hver en tid at behandle dine oplysninger i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan varetage vores interesser i en juridisk tvist, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(e) og artikel 9(2)(f).

Samtykke

Vi sikrer dig til enhver tid at du indledningsvis forud for en enten kursusdeltagelse eller erhvervspsykologisk seance giver dit skriftlige samtykke hvor du bliver oplyst om de rettigheder til fuld indsigt samt retten til at blive glemt foruden vores sikkerhedsmæssige håndtering.

I forbindelse med forretningen, GA Executive Search, da henviser vi til siden PERSONDATAPOLITIK som er at finde på www.green-andersen.dk under sidemenuen GA EXECUTIVE SEARCH.

 

5. Hjemmeside, herunder cookies

Punktet er gældende for GAE hjemmeside (www.green-andersen.dk).

Om cookies, google analytics mm.

Vi anvender ikke cookies.

Vi har adgang til google analytics og modtager derigennem ikke data som kan identificere de bruger som anvender vores site.

Der gemmes ingen personlige data om dig.

 

6. Sikkerhed

Vi opretholder fornødne organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i Danmark og EU.

Ved vurderingen af, hvilket sikkerhedsniveau der er passende, tages der navnlig hensyn til de risici, som behandling udgør, navnlig ved hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.

 

7. Opbevaringstid

Vi opbevarer dine data, indtil de ikke længere er nødvendige for os at behandle. I visse situationer kan det være vanskeligt på forhånd at give en nøjagtig tidsramme, men nedenstående afsnit viser vores ramme for behandlingstiden af dine oplysninger.

Du har til enhver tid retten til at opsøge GAE for at få indsigt i de oplysninger som vi har gemt om dig og bede om at vi sletter disse, hvis du finder det nødvendigt.

Ansøgere, kursister, klienter og studerende til konferencer, workshops, åbne arrangementer o.l.

Såfremt der findes et samtykke fra dig, så opbevarer vi dine personoplysninger indtil formålet med opbevaringen er ophørt, eller indtil du tilbagekalder samtykket.

Leverandører, samarbejdspartnere mv.

Oplysninger tilknyttet transaktioner mellem dig og os slettes som udgangspunkt senest efter den almindelige forældelsesfrist på 5 år efter udløbet af aftalen.

Deltagere til konferencer, workshops, åbne arrangementer o.l.

Vi sletter dine afgivne personoplysninger med det samme, når du anmoder om det.

Markedsføringssamtykke

Slettes hurtigst muligt efter din afmelding.

 

8. Deling af dine oplysninger

Vi deler som udgangspunkt ikke dine oplysninger med tredjeparter, dog med følgende undtagelser:

8.1. Sikring af vores IT systemer og sikkerhed. Disse er godkendte leverandører ligesom de kontrakter vi anvender for dette leverandørsamabejde.

8.2. I forhold til forretningen, GA Executive Search, da er det en del af processen at kandidater altid giver deres samtykke til at GA Executive Search må dele oplysninger med kunden. Vi henviser i den forbindelse til siden PERSONDATAPOLITIK som er at finde på www.green-andersen.dk under sidemenuen GA EXECUTIVE SEARCH.

 

9. Dine rettigheder

Du har ret til at anmode os om den fulde indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysninger, som vi behandler om dig. Du kan på samme måde anmode os om at begrænse vores behandling, ligesom du kan gøre indsigelse over denne samt anmode os om at videresende oplysningerne til andre.

Med andre ord så har du retten til at blive glemt. 

Vi anbefaler, at du indledningsvis retter henvendelse til os, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Alle anmodninger om ovenstående kan fremsættes skriftligt på e-mail til vores databeskyttelsesrådgiver via ga@green-andersen.dk.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere herom samt finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

10. Ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre Privatlivspolitikken.