Organisational Masterclass

print
Organisational Masterclass

Organisational Masterclass er et eksklusivt udviklingsforløb for erfarne og kompetente konsulenter eller ledere med ansvar for HR- og personalefunktioner, for ledere i linjefunktioner samt for selvstændige konsulenter.

Organisational Masterclass giver deltagerne et dybtgående organisationspsykologisk perspektiv på arbejdet med implementering og eksekvering af udviklings- og forandringsprocesser i egen organisation.

Organisational Masterclass udfordrer og videreudvikler deltagernes kompetencer og færdigheder som både konsulenter og ledere ved at kombinere teori med konkrete og oplevelsesorienterede situationer fra dagligdagen.

Udbyttet for den enkelte deltager vil bl.a. være

• Dybtgående organisationspsykologisk perspektiv og kompetence i at forstå og håndtere arbejdet med implementering og eksekvering af udviklings- og forandringsprocesser i egne organisationer.
• Indsigt i og metoder til at kunne håndtere en krævende og udfordrende professionel rolle i spændingsfeltet mellem personlige kompetencer og organisatoriske krav.
• Kendskab til og træning i værktøjer og metoder til at undersøge og analysere organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger i ”dybden” - i spændingsfeltet mellem rationalitet og irrationalitet.
• Træning i selv at facilitere gruppeprocesser og arbejde med gruppedynamiske processer.

Organisational Masterclass gennemføres med max. 10 deltagere. Uddannelsen strækker sig over cirka fem måneder og består af 5 moduler á 1 dags varighed (modul 1 dog 1½ dag).

Tilmelding: Ring til John Andersen på 2025 7528 eller på 3332 3960, eller send mail til ga@green-andersen.dk

For yderligere information download produktblad nederst på siden. 

MASTERCLASS 4U - UDFORDRING, UDFORSKNING, UDBYTTE OG UDVIKLING

Hvad er det:

Vi er en gruppe erfarne ledere, især hr-folk, som gennem årene har arbejdet en del med os selv og hinanden – både med den professionelle rolle og med personlig udvikling, proceskonsultation mm!

Vi kender hinanden på forskellige måder og deler en ambition om blive ved med være i et personligt og professionelt udviklingsforløb – at blive med at udfordre og blive udfordret - skubbe til os selv og hinanden – og tage fat på alt det som også er en vigtig forudsætning for at have succes og fungere i en krævende dagligdag – følelserne, det irrationelle, uhensigtsmæssige ”mønstre” og ”automatadfærd” hos os selv og andre, arbejde ”underlægningsmusikken” i grupper og teams, og i det hele taget få tid og mulighed for at sætte mere lys på ”de svære temaer under overfladen” hos os hver især!

Vi er også en gruppe som har ”kant”, som stiller krav til os selv og hinanden – og vi forventer et højt engagement, en stor åbenhed og ikke mindst en lyst til at udfordre og blive udfordret!

Vi har været i gang gennem de sidste 2 år – og vil gerne være en gruppe på 10-12 personer som mødes regelmæssigt, 4 x om året – hvor fokus er på ”intensiv udvikling af dine personlige kompetencer i relation til din professionelle rolle”!

Hvordan foregår det:

Frekvens: 4x om året

Varighed: Sessioner á 1,5 dag

Indhold: U-grupper med udfordring – supervision, øvelser og teori

Deltagere: 10

Sted: Green Andersens lokaler, Strandgade 4 B, 1401 København K

Pris: 15.000/år

Facilitator: John Andersen, Green Andersen Erhvervspsykologi

Vil du være med? 

Ring til John Andersen på 2025 7528 eller på 3332 3960, eller send mail til ga@green-andersen.dk