Peter Munch

print
Peter Munch
Partner (GA Executive Search)
Cand. Merc., Master Coach (ICF)

 

Hvad jeg er optaget af i Green Andersen...

Jeg er partner hos GA Executive Search. Mit fokus ligger især at facilitere værdiskabende processer, hvor vi enkeltvist såvel som i teams frembringer de værdier, der ligger til grund for vores adfærd og mønstre. Jeg har i mere end 20 år hjulpet virksomheder med at formulere deres værdisæt, vision og mission, men finder det absolut mere givtigt for alle parter, når denne proces foregår med udgangspunkt i de enkelte menneskers personlige værdier. Vi arbejder ikke længere med at skabe en work/life balance, men i højere grad med at tilsikre en work/life blend situation, hvor vi alle agerer ud fra vores personlige værdier.

Når virksomheder fusionerer og/ eller får tilført venturekapital bliver dette er ekstraordinært relevant, da vi her skal arbejde med at finde frem til, hvordan vi hver især tolker de værdier, der findes i fællesskabet – og mere specifikt efterlever dem i hverdagen. Dette gælder i sagens natur også i rekrutteringsprocesserne, hvor man ’fusionerer’ mennesker og virksomheder. Her er målet samtidigt at øge parternes gensidige tiltrækningskraft.

Vores omverden har betydeligt lettere ved at forstå, hvad vi står for, når vi kender og hver dag udlever vores værdier i alt, hvad vi gør. Opgaven med rekruttering og branding af enkeltpersoner, teams/ afdelinger samt hele virksomheder bliver derfor langt mere naturlig – og værdiskabende for alle interessenter.

Hvad jeg teoretisk og psykologisk er optaget af...

Den transformationsproces, der ligger i at definere, erkende og bryde sine uhensigtsmæssige mønstre ud fra de grundlæggende værdier, er for mig særdeles forløsende. Jeg værdsætter at deltage i og opleve udbyttet af rejsen fra de ubevidste mønstre til de bevidste handlinger, indtil de bliver til en ny, konstruktiv adfærd, hvor alle arbejder i den samme retning. Det åbner også mulighed for en højere grad af selvledelse i en completion-kultur, hvor gensidig tillid og åbenhed hersker over mistillid og destruktive normer.

På det teoretiske plan arbejder jeg med transformativ coaching, hvor vi dykker ned under isbjerget og arbejder med de dybereliggende faktorer, der skal i spil for at skabe livsforandrende udvikling. Mit personlige løfte er,
at jeg altid efterlader enkeltpersoner, teams og virksomheder et stærkere sted, end da vi begyndte på rejsen.
 

Erfaring

Jeg har mere end 20 års erfaring med at kortlægge, beskrive og implementere værdisæt for virksomheder i både ind- og udland. Det være sig på både virksomheds- og produkt-brand niveau, hvor vi har afdækket den reelle værdiskabelse hos brugerne til brug for forretningsudvikling og markedsføring. Derudover har jeg erfaring med at coache ledelsesteams mod større selvforståelse og personlig ansvarstagen i dagligdagen.

Jeg er uddannet Cand. Merc. fra Aarhus School of Business. Udover diverse lederkurser, er jeg endvidere ICF certificeret Ledelses- og Master Coach fra Mindjuice Academy.