Marie-Louise Bjørn

print
Marie-Louise Bjørn
PhD, cand.scient.pol., Master i organisationspsykologi

 

Hvad er jeg optaget af

Jeg har i samarbejde med Green Andersen (som værtsorganisation) og Center for Organisationspsykologisk Forskning på Roskilde Universitet skrevet min ErhvervsPhD afhandling ’Good Will Hunting – styringsstrategiske modsætninger og ledelsesmæssige udfordringer i arbejdet med børnesager’.

Afhandlingen er et resultat af en omfattende undersøgelse og skalses som et engageret forsøg på at undersøge og optrevle et felt, hvor flere af tidens udbredte organisationsteoretiske begreber bonner fuldt ud: dilemmaer og paradokser, krydspres og ikke mindst wicked problems. Det er samtidig et ambitiøst forsøg på at etablere et gensidigt udfordrende møde mellem politologi og sociologi på den ene side og psykologi i form af psykodynamisk systemteori på den anden side og med særlig fokus på den rolle, følelser og bevidste og ubevidste motiver og processer spiller for opgaveløsningen.

Det er ud fra dette teoretiske møde, engagement og fokus, jeg arbejder med udvikling, formidling og praktisk anvendelse af organisationspsykologisk viden, teori og forståelse på både person-, gruppe- og organisationsniveau. Min ambition er at kunne agere som en nyttig medspiller og i den rolle at kunne bidrage til en mere effektiv opgaveløsning, øget trivsel og større kreativitet i organisatoriske udviklings- og forandringsprocesser.   

Teoretisk/organisationspsykologiske er jeg optaget af      

Jeg er optaget af nyere forskning inden for Institutional Work teorierne (Vonorov & Vince, 2012) og det psykosociale approach (Fotaki et al., 2012), hvor der i begge forskningsområder kombineres begreber fra sociologien, magtdiskurser og psykoanalysen. Det anerkendes her, at følelser er intrinsisk bundet til vores handlinger, og at begge (følelser og handlinger) både påvirkes af og påvirker den sociale orden og sammenhæng, som vi indgår i.

Der skabes med denne kombination en referenceramme, hvorfra det er muligt at analysere forbindelsen mellem følelser og handlinger i institutionelt og organisatorisk arbejde, og hvor det psykoanalytiske perspektiv giver indsigt i den både bevidste og ubevidste motivationskompleksitet, som er en del af vores adfærd.

Erfaring

Jeg har i de sidste mange år beskæftiget mig med større strategiske organisations- og lederudviklingsprojekter, procesoptimering og ressourceudnyttelse i relation til organisationers interne og eksterne leveringskraft – med fokus på motivation, engagement og kompetenceudvikling på både ledelses- og medarbejderniveau.

Jeg har efterhånden god erfaring med at arbejde meningsfuldt med strategiske udviklings- og implementeringsprocesser og i det at mestre et organisatorisk overblik og forståelse af både formål og rækkevidde af den valgte strategi samt en forståelse af den ledelsesmæssige opgave i relation til strategien.

Jeg har mangeårig erfaring med vækstorganisationer og transformationsprocesser og har i den forbindelse arbejdet meget med rekruttering på både direktion- (mellem)leder og medarbejderniveau. Jeg har gjort mig disse erfaringer i såvel den offentlige som den private sektor.