Henning Green

print
Henning Green
Partner
Cand.psych.aut.

 

Hvad er jeg optaget af i Green Andersen
At udvikle og gennemføre koncepter i samarbejde med kunder, der ønsker at effektivisere menneskeligt samspil om opgaver og mål i organisationer. Fagligt er jeg optaget af psykologiske og pædagogiske aspekter ved forankring af ændringer i organisationer. Jeg reflekterer for tiden over lederes forandringsangst og træge forandringsparathed, når det gælder egen performance. Intensive coachingsessioner bliver for ledere ofte kilden til erkendelse, inspiration og svar på dette og andre irrationelle fænomener. Pt. udvikles i samarbejde med kunder ”konceptet” Teamorienteret Lederskab, hvor fokus er rettet på lederskab og udvikling af ”High Performance” teams.

Teoretisk/psykologisk er jeg optaget af
Fagligt har jeg altid haft interesse i at udvikle og arbejde med praktiske metoder og værktøjer udviklet i krydsfeltet mellem psykodynamisk organisationsforståelse, eksistentiel filosofi, systemisk og socialkonstruktivistisk tænkning. Umiddelbare kontradiktoriske størrelser på et videnskabsteoretisk niveau, men interessante referencerammer i forståelsen af en kompleks virkelighed.

Erfaring
20 års erfaring som leder i og konsulent for en lang række organisationer i dansk og internationalt erhvervsliv og har været initiativtager til forskellige organisationspsykologiske uddannelser for mangfoldige målgrupper. Ti år som ekstern lektor ved Københavns Universitet og er i dag en af Danmarks førende erhvervs- og organisationspsykologer og en ledende kapacitet på området for lederudvikling og organisatorisk samspil. Siden 1996 været direktør og partner i konsulentfirmaet Green Andersen A/S, hvor coaching af topledere og undervisning i coaching som ledelsesværktøj i offentlige og private virksomheder indgår i produktpaletten. Er specialist i organisationspsykologi og supervision(Dansk Psykolog Forening) og Gruppeanalytiker, (Institut for Gruppeanalyse).

Publikationer
Medforfatter af” Psykodynamisk organisationspsykologi – på arbejde under overfladen ”, Hans Reitzels Forlag