Anne Lundgren Andersen

print
Anne Lundgren Andersen
Partner
Cand.Comm

Hvad er jeg optaget af i Green Andersen

Jeg er optaget af dynamisk coaching, hvilket er executive coaching, som inkluderer at arbejde med følelserne i relation til den udfordring lederen er optaget af. Jeg synes det er spændende at ramme en proces, med den rette dosering af udfordring, nærvær og indsigt, hvor lederen udvikler sine kompetencer og sig selv, så han/hun er i stand til at varetage arbejdsrollen på en god måde, som gør at det muligt og meningsfuldt at opfylde sine mål. Hertil kommer mit engagement i rollen som underviser og tovholder på Dynamisk coachinguddannelse.

Jeg er også optaget af at understøtte ledergrupper i en optimal sammenhængskraft, hvor vi arbejder med den enkelte ledergruppes konkrete udfordringer både ift. strategi og implementering, og også ift. dynamikker i gruppen, samt sammenhængen mellem de to niveauer. Her er jeg optaget af at skabe den tillid, som gør, at der kan arbejdes med det irrationelle på en rationel og ukompliceret måde.

Teoretisk/psykologisk er jeg optaget af

Jeg er optaget af at videreudvikle og konceptualisere vores coachingmetode i GA, og er her optaget af hvordan coaching kan skabe udvikling i spændingsfeltet mellem personlige temaer, den professionelle rolle og en specifik organisationskultur. Derfor arbejder jeg for at komme til at skrive en erhvervs Ph.d. med fokus på netop denne del af min praksis. Derudover uddanner jeg mig som terapeut i Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP), som er en fantastisk metode, som jeg også trækker på i min coaching.

Erfaring

Jeg har siden 2001 arbejdet med leder- og ledelsesudvikling, ledergruppeudvikling, talentudvikling, proces- og projektledelse, specialistudvikling og individuel coaching for primært private- men også offentlige organisationer. Jeg er uddannet i psykologi og kommunikation fra RUC og Université Paris 8, og har yderligere en proceskonsulentuddannelse og en coachinguddannelse. Med jævne mellemrum har jeg været ekstern lektor i psykologi på RUC, og senest var jeg censor på Master i Organisationspsykologi (MPO) på RUC. Selvom det kan være for meget med bijob oven i et konsulentjob og et familieliv, sætter jeg pris på en gang imellem at sætte min konsulenterfaring i spil i en akademisk kontekst og omvendt.

Publikationer

2002 ”Teamudvikling – videndeling, ledelse og samarbejde” en bog om teamudvikling, der giver redskaber og viden til at optimere samarbejdet i et team.

2007 ”Den indre vinder”, en rapport, der undersøger effekten af elitecoaching i psykodynamisk perspektiv