Lederteam-udvikling

print
Lederteam-udvikling

Teamorienteret lederudvikling TLU

Det er afgørende for hele virksomhedens effektivitet, at ledelsesgruppen er i stand til at skabe synergi i samarbejdet, og udnytte gruppens samlede potentiale i arbejdet mod et fælles mål.

Green Andersens teamorienteret lederudviklingsforløb har til hensigt at udvikle og optimere samspillet i ledergrupper. Forløbet skræddersyes til ledergruppens specifikke udfordringer således, at der sikres en målrettet udvikling. Målet er at øge gruppens synergi og evne til at samarbejde, skabe visioner og forfølge mål. Herved styrkes den organisatoriske effektivitet og udvikling til fordel for hele virksomheden.

TLU er et integreret udviklingsforløb bestående af et fælles udviklingsforløb for hele ledelsesgruppen og et individuelt forløb for hver enkelt deltager i ledergruppen. Det fælles forløb består af arbejde med samspillet i gruppen, mens man arbejder med at definere ledergruppens hovedopgave. Det individuelle forløb består af coachingsessioner for den enkelte leder, som har til formål at styrke den personlige udvikle i den lederrollen, samt at arbejde med det individuelle bidrag til teamprocessen.

Vi har i alle TLU-forløb fokus på at styrke

• en fælles ledelsesplatform og synergi i lederteamet
• udvikling af gruppen til ”High Performance Team” • brugen af hinandens kompetencer og forskellighed
• den enkelte leders personlige kompetencer i lederrollen.

Green Andersens erfarne og professionelle konsulenter bistår virksomheder i

• at opnå teamånd og fælles fodslag i ledelsesgrupper
• at skabe større effektivitet i ledelsesgrupper og dermed i hele organisationen
• at finde den optimale løsning til hver enkelt kunde.

Udviklingsprocesser kræver kontinuitet, hvorfor forløbet strækker sig over en længere periode. Teamorienteret Lederudvikling består ofte af et teamudviklingsforløb på 7 dage, fordelt over et kickoff på 2-3 dage og enkelte opfølgningsdage, samt et individuelt coaching forløb af 5 x 1 ½ time. Forløbet strækker sig over 7–8 måneder afhængigt af opgavens karakter.

Teamorienteret Lederudvikling henvender sig til både private og offentlige virksomheder, store, mellemstore som små, der ønsker synergi i øverste ledelsesteam.