Ledelsesudvikling

print
Ledelsesudvikling

Vores erfaringer viser, at god og handleparat ledelse er fundamentet for virksomheders positive udvikling. Igen og igen ser vi, at skiftende prioriteringer, mål og ændrede organisationsstrukturer kræver, at den enkelte leder og hele ledelsen bryder grænser og tænker nyt, og samtidig bevarer fodfæstet.

Ledere skal formå at balancere mellem at analysere, beslutte og implementere virksomhedens overordnede strategiske mål, og på samme tid være nærværende, skabe mening og engagement for deres medarbejdere.

I Green Andersen arbejder vi ud fra et psykodynamisk systemteoretisk perspektiv. Vi arbejder i spændingsfeltet mellem det rationelle og irrationelle, mellem følelser og fornuft, med at udvikle personlige kompetencer til lederrollen. I vores ledelsesudvikling omsætter vi med andre ord den psykodynamiske psykologi og faglighed til konkret og brugbar læring fra individ- til organisationsniveau.

Vi har i alle ledelsesudviklingsforløb fokus på at styrke: 

  • at den enkelte leder er i stand til at konvertere personlige styrker og svagheder til professionelle kompetencer. 
  • at den enkelte leder er i stand til at udvikle sig i forhold til nye krav og udfordringer. 
  • at ledelsesteam fungerer som helheder, der skaber sammenhængskraft og fælles retning i virksomheden.

Vi forstår ledelse og organisation som gensidigt skabende hinanden og mener derfor, at ledelsesudvikling skal ske i organisationen og organisationsudvikling ikke kan ske uden inddragelse af ledelsen.

I udførelsen af opgaven fokuserer vi altid på at sikre en målrettet og intensiv udviklingsproces for den enkelte deltager i forhold til organisationens mål - og desuden at understøtte at dette foregår i et åbent og tillidsfuldt klima med respekt for den enkeltes integritet og forudsætninger. Udgangspunktet er at skabe de bedst mulige betingelser for fælles læreprocesser, som tager højde for organisationens mål og for forankring i den nære praksis.