Lederskab og livsbalance

print

Når medarbejderne lægger sig syge, når motivationen daler, og når konflikterne eskalerer, er der behov for stærk og kompetent ledelse. Når det går godt, er ledelsen i stand til at genoprette balancen og bringe organisationen og medarbejderne videre. Når det går mindre godt forværres ubalancen og kan i værste fald true organisationens eksistens indefra.

Trivsel i den postmoderne organisation starter med god ledelse. Det forventes i dag, at lederen er i stand til at personliggøre og balancere sit lederskab til størst mulig gavn for den ledelsesmæssige opgave. Det kræver selvindsigt og sans for relationer at vedligeholde et højt organisatorisk trivselsniveau. Nogen gange lykkes det - andre gange må der justeringer til.

Indhold

Foredraget tager afsæt i, at det personlige lederskab og det organisatoriske trivselsniveau er stærkt forbundet med den enkeltes forståelse for og oplevelse af livsbalance. Lederens evne til at læse, forstå og navigere/intervenere i relationer lykkes bedst, når lederen selv oplever at være i balance.

Foredraget kan tilpasses alt efter ønsker og behov og kan spænde fra ½ dag til to dage. Strukturelt og indholdsmæssigt veksles der mellem oplæg, øvelser og gruppearbejde. Det kan være ifbm. APV, MUS eller organisatoriske omlægninger.

Foredraget går tæt på de personlige kompetencer i den professionelle rolle. Deltagerne udstyres med en teoretisk og praktisk anvendelig ramme til håndtering af kilder til ubalance. Desuden introduceres en række nyttige redskaber til at forstå og håndtere autoritet og autencitet i lederrollen, forståelse af egne og andres grænser samt selvledelse og personlig gennemslagskraft.