Forandringsagent i kaos

print

DE PSYKOLOGISKE ASPEKTER I FORANDRINGSPROCESSER

Omlægninger, sammenlægninger og omorganiseringer betyder ændringer i vante arbejdsgange, kultursammenstød og hermed også usikkerhed. Alle organisationens medarbejdere vil ofte i en lang periode skulle agere i kaos, og det er derfor vigtigt at ledere, nøglepersoner og tillidsrepræsentanter bliver klædt på til at være forandringsagenter. Manglende opmærksomhed på de menneskelige faktorer kan forårsage en række negative reaktioner, som kan gøre omstillingen yderst vanskelige.

Formålet med foredraget er at klæde de involverede i en forandringsproces på til at tackle de menneskelige aspekter af forandringsprocessen og være kompetente og aktive medspiller for ledelsen.

Foredraget giver deltagerne redskaber til at analysere de psykologiske aspekter hos ledere og medarbejdere i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen, samt at agere i forhold til udfordringerne.

Indholdet

Forandringer og modstand mod forandring:
Hvad er en forandring, hvad betyder det for den enkelte medarbejder og for organisationen som helhed.

Forandringer og Stress:
Hvordan hænger stress og forandringer sammen, hvad er tegnene, man skal være opmærksom på over for kollegaer og medarbejdere og i forhold til en selv. Hvilke strategier bruges for at mestre situationen.

Rollen som forandringsagent:
Hvad er dit ansvar/din rolle i forandringsøjemed. Hvordan støtter du både kollegaer og leder i at klare forandringen mest hensigtsmæssigt.