Forandringsledelse og fusioner

print
Forandringsledelse og fusioner

En sund virksomhed er altid i forandring. Forandringer, omstruktureringer og fusioner er noget, som berører alle virksomheder. Det er noget, som alle virksomheder skal kunne tackle og bruge på en hensigtsmæssig måde, for at de ønskede mål kan realiseres. Igen og igen ser vi, at skiftende prioriteringer, mål og ændrede organisationsstrukturer kræver, at den enkelte leder og hele organisationen bryder grænser og tænker nyt, og samtidig bevarer fodfæstet. At tænke og handle anderledes og bearbejde forandringerne følelsesmæssigt, er derfor en vigtig kompetence for både ledere og medarbejdere. Yderligere er det vigtigt for en organisation i forandring, at den har en række ’forandringsagenter’, som er i stand til at læse forandringen og støtte udviklingen i den rigtige retning.

Vi har i alle forandringsforløb fokus på at styrke

• at virksomheden holder fokus på udvikling og mål i forandringsprocessen 
• at den enkelte leder kan facilitere arbejdet med de følelsesmæssige reaktioner på forandringerne
• at den enkelte medarbejder kan se retning i det kaos, som forandringer også er.

Green Andersens erfarne og professionelle konsulenter bistår virksomheder i

• at mobilisere ledere, tillidspersonale eller andre nøglepersoner til at agere hensigtsmæssigt som forandringsagenter i kaos
• at supportere ledere og ledergrupper i forandringsprocesser og udviklingsprocesser
• at finde den optimale løsning til hver enkelt kunde.

Forandringsledelse kan bestå af forskellige typer ydelser, som f.eks. et foredrag om de psykologiske mekanismer i en forandringsproces, en proces af flere moduler af 1-3 dages varighed eller af en proces, der understøtter en konkret forandrings- eller fusionsproces. Forandringsledelse henvender sig til både private og offentlige virksomheder, store, mellemstore som små, der enten skal gennemgå eller har gennemgået forandringer og ønsker hjælp til, at processen foregår så hensigtsmæssigt som muligt.