Elitesportscoaching

print
Elitesportscoaching

Elitesportscoaching henvender sig til idrætsudøvere på eliteniveau.

Der er ofte et meget stort potentiale og resultater at hente ved at arbejde med den psykologiske side af idræt.

Green Andersen har gennem flere år arbejdet med dynamisk coaching i sportens verden, og har stor erfaring og dokumenterede resultater, der viser, at coachingen giver positive virkninger både på og uden for banen.

Vi har tæt samarbejde med Dansk Badminton Forbund, og bruges som coaches i forbindelse med større turneringer. Se vores dokumenterede resultater. Download rapporten ” Den indre vinder” - se nederst på denne side. Vi arbejder med eliteidrætsudøvere på to måder: Dynamisk elitecoaching og Mindfulness Acceptance Committence (MAC).

Dynamisk elitecoaching

Dynamisk elitecoaching henvender sig til idrætsudøvere på eliteniveau. I dynamisk elitecoaching er fokus på sammenhængen mellem livet på og uden for banen. Præstationen på banen hænger sammen med den, vi er uden for banen og den bagage, vi har fået med os gennem vores specifikke livshistorie. Udfordringerne på banen har et bagvedliggende og emotionelt perspektiv, som skal bevidstgøres.

Der kan være forskellige grunde til at vælge dynamisk elitecoaching

• du ønsker at optimere din præstation på banen
• du vil styrke dine personlige og professionelle kompetencer
• du ønsker indsigt i sammenhængen mellem livet på og uden for banen
• du vil kunne håndtere problematikker forbundet med din professionelle rolle.

Dynamisk elitecoaching består af 5 sessioner af 1½ times varighed. Der er almindeligvis ca. 3-4 uger mellem de enkelte coachinger.

MAC – Mindfulness Acceptance Committence

MAC henvender sig til idrætsudøvere på eliteniveau. I forbindelse med vores tætte samarbejde med Dansk Badminton Forbund, er den tidligere landstræner Steen Schleicher Pedersen blevet en del af vores konsulentstab. Steen repræsenterer MAC, som er et coachingforløb, der henvender sig til elitesportsudøvere og andre, der ønsker at optimere deres præstationer under pres.

Der kan være forskellige grunde til at vælge MAC

• du ønsker at håndtere destruktive tanker og følelser på en konstruktiv måde
• du vil arbejde med forstyrrende tanker og følelser, som kan føre til nervøsitet og præstationsangst
• du ønsker at træne evnen til at være til stede og opmærksom i nuet på en ikke dømmende måde
• du vil handle og agere efter værdier frem for umiddelbar tilfredsstillelse, som ofte fører til overspringshandlinger.

MAC forløbet består af 10 sessioner af 1½ times varighed. Herudover er der træningsøvelser, der udføres mellem sessionerne, og hjælper dig til at integrere de præsenterede teknikker i den daglige præstation.

 

 

 

Download rapporten om: Den indre vinder