Dynamisk Coaching

print
Dynamisk Coaching

Dynamisk coaching er en række samtaler mellem dig og en professionel coach. Udgangspunktet for coaching er dit ønske om at udvikle dine personlige kompetencer i den professionelle rolle. Alle coaches i Green Andersen har relevant psykologisk baggrund. 

Målet med dynamisk coaching er at udvikle din arbejdsrolle og dine handlemønstre, gennem øget selvindsigt og forståelse af de relationer, du indgår i. I dynamisk coaching arbejdes med sammenhængen mellem person, rolle og organisation. Organisationens kultur og værdier er med til at skabe rammen for, hvordan du kan tilpasse og påvirke din professionelle rolle. Samtidig bruger du dig selv og dine personlige erfaringer og mønstre i måden, du udfylder denne ramme på. Ved at udforske dette spændingsfelt kan du blive bevidst om dine automatiske reaktioner. I takt med denne bevidstgørelse og arbejdet med de følelser, som er bundet til reaktionerne, får du mulighed for at stoppe op og overveje den aktuelle situation. Er det f.eks. stadig nødvendigt at være autoritetstro eller konkurrerende? 
 
Coachens opgave er at hjælpe dig til at udvikle uudnyttet potentiale og løse nutidige og fremtidige udfordringer på den mest hensigtsmæssige måde. Dette gøres ved at stille spørgsmål, udfordre og støtte dig i din proces mod målet. Det er dig, der bestemmer, hvad i din professionelle rolle, der er vigtigt at tage udgangspunkt i. 
 
Coachen har tavshedspligt, og videregiver ikke information.