Finansforbundet

Politisk Sparring

På arbejde i spændingsfeltet mellem embedsværk og politisk system

Hvordan tackler vi Politisk Sparring professionelt?

Finansforbundet kontaktede Green Andersen, da de på baggrund af en række mus-samtaler, er fremkommet ønsker om at initiere et udviklingsforløb for afdelingen ’Analyse og Politik’, der kan kvalificere den professionelle rolle som politisk sparringspartner. Enheden servicerer primært det politiske system. Opgaveløsningen finder således sted i et dynamisk spændingsfelt mellem forskellige samarbejdsflader og stiller følgelig store krav til de personlige kompetencer. Ønsket var, at der udvikles en fælles forståelse af, hvad der karakteriserer politisk sparring, herunder grænserne mellem rådgivning, sparring, coaching og eks. politisering. Desuden at der etableres en mere kompleks forståelse af det krydspres, som kendetegner rammebetingelserne i det daglige samarbejde, så det individuelle og det fælles billede af de respektive roller, grænseflader og opgaver kalibreres til gavn for opgaveløsningen.

En udviklende proces – klarhed, samarbejde og synergi

Der indledes et koncentreret og dynamisk udviklingsforløb, som strækker sig over 5 mdr. I forløbet arbejdes med gruppedynamik, diagnosticering af gruppens udviklingsniveau samt forståelsen af begrebet politisk sparring. Mellem seminardagene afvikles individuel coaching. Gruppen involveres og konfronteres gennem diverse teknikker: Tilstandsrunder, gruppecoaching, feedback øvelser, individuel coaching, interne interviews (politikere) kombineret med korte målrettede oplæg. Gruppen begynder at samarbejde og der opstår fornyet energi i samarbejdet. Det forbedrede kollegiale samspil bidrager til større klarhed i roller og opgaver.

Resultat: Hvordan kunne det gå så godt?

Efter fem måneders arbejde er tilbagemeldingen meget positiv. Vi havde opnået følgende: • fornyet energi og vitalitet på individ- og gruppeniveau. • fælles forståelsen af, hvad der ligger i at udøve politisk sparring. • grænserne til politisering opleves klarere. •s amspillet i det inter-kollegiale og det politiske samarbejde er blevet styrket.

Udtalelse fra René Høyer afdelingschef Analyse og Politik

”En væsentlig faktor for forløbets positive resultat var konsulenternes evne til at møde og udfordre deltagerne der, hvor de var. Gennemførelsen blev hele tiden justeret i forhold til de behov der var på det pågældende tidspunkt. Dette skete uden at afvige fra forløbets målsætning og ved fortsat at anvende læring af teorier/metoder (principper/processer i sparring, coaching, konsulentroller m.v.) i spil. (…) Forløbet må derfor anses som meget vellykket og det kan anbefales (…)”