Livsbalance på slingrekurs

print
— Hvordan kommer vi videre?

AF FRANZ SØES-CYBULSKI
KRONIK BRAGT I INFORMATION, 29. SEPTEMBER, 2008

Balancen mellem familie- og fritids/arbejdslivet markerer en hovedoverskrift i diskussionen om fremtidens velfærdssamfund. Spændingsfeltet mellem det liv Danskerne ønsker at leve, og deres daglige praksis tegner et af nutidens nok mest markante skismaer. De mange tilfælde af skadelig stress, udbrændthed og depression indikerer, at vi ikke formår at tackle de daglige udfordringer på en hensigtsmæssig vis.

Det skønnes at 900.000 danskere mere eller mindre hele tiden føler, at deres tilværelse er på slingrekurs (Chance for balance, 2007). Ikke overraskende, er det i altovervejende grad arbejdslivets krav og forventninger, der bidrager til ubalancen. Det er regelen frem for undtagelsen, at privatlivet må vige pladsen for den ”nye” spændende opgave på jobbet. Selvom denne kendsgerning langt fra er ny, giver den imidlertid anledning til eftertanke, når det gentagne gange viser sig, at de fleste uden at blinke vil medgive at privatlivet, familielivet, børnene, vennerne og fritiden er noget af det væsentligste i tilværelsen. Tendensen tegner konturerne af et postmoderne (grund)skisma, der langt fra kan reduceres til en dansk kontekst alene. (Lewis & Gambles, 2005).