Lederen – gæst eller vært?

print

AF HENNING GREEN, MANAGING PARTNER I GREEN ANDERSEN, AUT. PSYKOLOG

Leder Madsen har for nylig ansat en ny leder, Hanne i én af afdelingerne. Han er spændt på, hvordan det skal gå. Afdelingen har været lidt forsømt. De har været uden leder i ca. 1 år. Hanne er kompetent fagligt som personligt. Hun har ikke været leder før, men det skal nok gå godt, tænker Madsen. Han har ikke haft daglig kontakt med Hanne siden ansættelsen. De har hver sit arbejdsfelt. Efter 4-5 måneder har han en samtale med Hanne.

Hun er kørt ned. Dårlig stemning i afdelingen. Ondt i maven. Medarbejderne siger ikke rigtig noget. De er bare utilfredse. Hanne kan ikke finde ud af, hvad der er galt. Inviterer de 12 medarbejdere på skift til samtale. Uden egentlig et resultat, føler hun. De siger, at hun ikke er der nok. Hvorfor render hun hele tiden til møder? Hvorfor hjælper hun ikke, hvor der er brug for det? Hun spørger og spørger, men uden egentlig et resultat. Nu ved hun ikke , hvad hun skal gøre. Hun har et udmærket forhold til sin souchef. De bliver enige om, at Hanne skal tale med sin overordnede leder Madsen om det.