Kan jeg få lov til at tænke selv

print

AF ERHVERVSPSYKOLOGERNE HENNING GREEN OG ANNE KARIN SMIDT KONSULENTFIRMAET GREEN ANDERSEN A/S

Hvad gør sproget ved tanke, fantasi og følelser? Hvordan kan ledelsen sætte en forandringsproces i gang, så de involverede bliver medejere af den? Hvilken betydning har sproget i den sammenhæng? Hvad skal der til for at medarbejderne ser frem til den frem for at grue for den? Selve måden en forandringsproces sættes i gang på har betydning for resultatet.

I Danmark har vi stolte traditioner for samarbejde og ledelse. Historien har vist, at det har været muligt at opbygge et af de rigeste og fredeligste samfund i verden. På basis af know how og evnen til samarbejde og ledelse. Selv om det ind imellem har slået gnister, har vi har talt sammen om tingene. Sproget er både lederens gave og byrde. Med sproget kan vi sende gift eller gødning. Den amerikanske filosof Gregory Bateson sagde på et tidspunkt: Der er ikke noget ved ordet kat, som kradser, og det kan han jo have ret i. Det er vores egen fortolkning af ordet, som frembringer følelser af gys og frygt eller glæde og velbehag ved ordet kat. Det er vores erfaringer og den aktuelle situation, som danner baggrund for fortolkninger og følelser af et givent ord. Stories told, stories lived, sagde han. Altså noget med, at de ord vi beskriver situationer, personer, hændelser med er en del af vores egen måde at forstå og fortolke på. Således også ordet forandringsvillighed.