Frirum til tænkning og kreativitet

print
- Negativ formåen og ledelsesudvikling

Ledere i almindelighed og topledere i særdeleshed er i dag udfordret af konstante forandringer, af voksende krav om effektivitet og af forventninger om innovation og fornyelse. Kravet til lederne og dermed også presset på dem er vokset markant i de senere år – inden for det offentlige på baggrund af strukturreformen og indførelse af nye styringsformer og inden for det private på baggrund af globalisering og voksende konkurrence. Det fordrer, at ledere til stadighed udvikler sig både fagligt og personligt.