Dynamisk elitecoaching

print
- Den indre vinder

AF JOHN ANDERSEN, ANNE LUNDGREN , HENRIK TINGLEFF

Hvad er dynamisk elitecoaching? og hvad er det ved denne coaching, som eliteudøvere som blandt andre Kenneth Jonassen, Jonas Rasmussen, Kamilla Juhl og Lena Frier mener virker og har en effekt. Med denne rapport ønsker vi at dokumentere både teori og metode i den form for coaching , som vi praktiserer. Vi undersøger, hvad det er, udøverne selv oplever, som dét der virker og giver dem udvikling.