Den værdibaserede arbejdsplads

print

AF HENNING GREEN, MANAGING PARTNER I GREEN ANDERSEN, AUT. PSYKOLOG

Leder Madsen skal sammen med medarbejderrepræsentanter i gang med at udarbejde løn- og personalepolitik. Den skal udarbejdes, drøftes og vedtages i Samarbejdsudvalget. Hvordan kan det arbejde begynde? Og kan sådan et arbejde overhovedet slutte? Han beslutter sig for at lægge op til en drøftelse i Samarbejdsudvalget, om hvilket værdigrundlag, der skal tænkes og arbejdes ud fra.

Hvad er en værdi?

En værdi er et styreredskab, en vejleder, en retningsgiver, en perspektivsætter. Værdier er præmisser for beslutning. De kan være skjulte, uudtalte eller de kan være formuleret bevidst. De har med ens menneskesyn at gøre. Værdier har en anden dimension end regler og som sådan mere stabile. Når en arbejdsplads udarbejder sit værdigrundlag, er den samtidig i gang med at finde sin mening og identitet. I en sådan fase er det selve samtalen om værdierne, der bliver afgørende og en del af resultatet. Det vil være uhensigtsmæssigt at stille stærke krav om enighed under processen. Ret / uret hænger ikke sammen med afklaring af værdier. Snarere refleksion, undersøgende adfærd og åbnende spørgsmål.